english deutsch
Amazon Prime gratis testen Amazon Angebote des Tages Amazon Coupons Amazon Outlet
+ákola
?kolákoviny, Amavet687, Amavetko, Malynár, Matik, Matmix, Modré z neba, Pikomat, Robolab s kockou RCX, Sezam
-¢udia a spolo-ìnos+Ñ
7edmicka, ABC Centrum volného casu Pre?ov, Centrum volného casu Bratislava, Centrum volného casu Dunajská Streda, Centrum volného casu Esko Bratislava, Centrum volného casu Magnet Lucenec, Centrum volného casu Pova?ská Bystrica, Centrum volného casu Senec, Izidor Matu?ov, Junior Club
Spravodajstvo a m+®di+í
?tudentské slovo, ?UM, Casopis Fifík, e-Human, Flak, Galeják, KamarátWeb, KoXo, Nemá? nedá? dostane?, PSG Extra dávka
Deti.recyklujme.sk
Puzzle o recyklácii pre deti.
Detské tábory
Novinky a informácie o slovenských detských táboroch so zoznamom a diskusiou.
DIDA
Detská informacná databanka. Obsahuje poradnu na rôzne témy, hry na krátenie volného casu a zaujímavosti.
Dotyk
Informácie a fotogaléria z letných táborov, história a clenovia sdru?ení.
Ideálna mláde?nícka aktivita Bratislava
Organizuje letné tábory, akcie a styky so zahranicnými partnermi. Má fotogaleériu a legislatívu sdru?enia.
Kolorko
Obsahuje horoskopy, vtipy, hry a hlavolamy.
Magic Color
Hádankári, vynálezci, hry a hracky, informácie o detoch v EU, zvieratá a súta?e.
Vzdelávacie programy pre deti
Pocítacové programy s popiskami sú rozdelené do kategórií.
Yeti
Aktuality z minulých aj budúcich akcií, prihlá?ky a clenská sekcia.